Wilde bloementuin

In 2004 is de tuin aan de achterzijde uitgebreid met een strook van ca.1000 meter.

Over de bestaande sloot is een brug gemaakt, die de verbinding tussen de oude en de nieuwe tuin vormt.

In een deel van de sloot is riet gezet. Aan de achterzijde is langs de zomerkade een sloot gegraven, waardoor de nieuwe tuingrens duidelijk is gemarkeerd.

Aan de westzijde is een bossage gemaakt met inheemse bomen en struiken.
Verder zijn op het terrein een zestal hoogstam fruitbomen geplant en de resterende ruimte is ingezaaid met een mengsel van inheemse een- en tweejarige wilde bloemen.

Kriskras over het oppervlak zijn graspaden gemaakt om tussen de wilde bloemen te kunnen wandelen. In de loop van de zomer wordt steeds een deel gemaaid. Het maaisel blijft enkele dagen liggen zodat er voldoende zaden uit kunnen vallen voor het volgende seizoen.
Het is de bedoeling dat het geheel zichzelf op deze manier in stand zal houden.

Tuinindeling:

Wilde bloementuin          Bosperceel en Hoogstam Fruitbomen